\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

ไอศครีมบาบาเฮล่ะไอศครีมบาบาเฮล่ะ เป็นไอศครีมที่มีชื่อของอาคิตะ โดยมีสีเหลืองและสีชมพูตัดกันอย่างสดใสสวยงาม เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้ที่ผ่านไปมาตามถนนหรืองานอีเวนท์ต่างๆ