ถอนเงินสด แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถอนเงินสด แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ATMบริการถอนเงินสดด้วยบัตรที่ออกในต่างประเทศ
〈ATMサービス〉

*สามารถถอนเงินสดโดยใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเงินสดที่ออกโดยสถาบันทางการเงินในต่างประเทศได้

ยูโจะ กิงโค เอทีเอ็ม

บัตรที่สามารถใช้บริการได้:
VISA/VISAELECTRON/PLUS/Mastercard/Maestro/Cirrus/American Express/JCB/China Unionpay/DISCOVER
 • 1ตึก “โทปิโกะ (Topico)” สถานีอาคิตะ ชั้น 2
  8:00~21:00
  Google Map
 • 2ยูโจะ กิงโค สาขาอาคิตะ
  8:00~21:00(วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~19:00)
  Google Map
 • 3สาขาห้างฟอนเตะ (Fonte) ชั้นใต้ดิน 1
  9:30~20:00(วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:30~19:00)
  Google Map
 • 4ที่ทําการไปรษณีย์ สาขาหน้าสถานีอาคิตะ
  9:00~19:00(วันเสาร์ 9:00~12:30) 【วันหยุด】วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  Google Map
 • 6ที่ทําการไปรษณีย์ สาขาชูโอ อําเภออาคิตะ
  7:00~23:00(วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00~19:00)
  Google Map

เซเว่น แบงค์ เอทีเอ็ม

บัตรที่สามารถใช้บริการได้:
VISA/PLUS/Mastercard/Maestro/Cirrus/American Express/Diners Club/JCB/China Unionpay/DISCOVER
 • 7สาขาห้างเซบุ (Seibu) ชั้นใต้ดิน 1
  9:30~21:00
  Google Map
 • 8สาขาห้างฟอนเตะ (Fonte) ชั้นใต้ดิน 1
  9:30~20:00
  Google Map
 • 9สาขาเซเว่น อิเลฟเว่น นะกะโดริ 6 อําเภออาคิตะ
  เปิดทําการ 24 ชั่วโมง
  Google Map
 • 10สาขาเซเว่น อิเลฟเว่น โทริมาจิ อําเภออาคิตะ
  เปิดทําการ 24 ช่ัวโมง
  Google Map

¥การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 〈外貨両替〉

*【วันหยุด】วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • 1ยูโจะ กิงโค สาขาอาคิตะ
  9:00~16:00
  สกุลเงิน: USD/EUR/KRW/GBP/AUD/CAD/CNY/CHF
  Google Map
 • 2อาคิตะ แบงค์ (Akita Bank) สาขาหน้าสถานีอาคิตะ
  9:00~15:00
  สกุลเงิน: USD/CAD/EUR/GBP/AUD/KRW/CNY/HKD/SGD/THB/TWD
  Google Map
 • 3โฮะคุโตะ แบงค์ (Hokuto Bank) สาขาหน้าสถานีอาคิตะ
  9:00~15:00
  สกุลเงิน: USD/EUR/GBP/AUD/CAD/NZD/CHF/SEK/DKK/NOK/HKD/KRW/SGD
  Google Map
 • 4โฮะคุโตะ แบงค์ (Hokuto Bank) สาขาสํานักงานใหญ่
  9:00~15:00
  สกุลเงิน: USD
  Google Map
 • 5ที่ทําการไปรษณีย์ สาขาชูโอ อําเภออาคิตะ
  9:00~18:00
  สกุลเงิน: USD/EUR/KRW/GBP/AUD/CAD/CHF/CNY
  Google Map