ร้านอาหารร้านอาหาร

อาหาร

  • ร้านอาหารที่ระบุในนี้เป็นสมาชิกที่ให้การสนับสนุนแก่ทางสมาคม ผู้ที่ใช้บริการครั้งแรกสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าทางโทรศัพท์

สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันตก

สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันออก

โอมาจิ คาวาบาตะ

ซันโน

สึจิซาคิ ทะคาชิมิซุ คานาอะช

สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันตก

โอมาจิ คาวาบาตะ

คาวาเบะ

ยูวะ

สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันตก

โอมาจิ คาวาบาตะ

ซันโน

สึจิซาคิ ทะคาชิมิซุ คานาอะช