การเดินทางในเมืองอาคิตะการเดินทางในเมืองอาคิตะ

1_thai

รถโดยสารประจําทาง(รถเมล์)

การขึ้นรถโดยสาร ผู้โดยสารต้องหยิบตั๋วโดยสารจากทางขึ้น
เพื่อใช้คำนวนค่าใช้จ่าย
และชำระค่าโดยสารตอนลงรถ
ข้อควรระวัง รถเมล์บางคันไม่มีเบอร์(สายรถ)

ป้ายรถเมล์ / สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันออก

ช่องรถที่1
สายซากุระกะโอกะ・เส้นเดินรถซากุระไดเซน
ช่องรถที่2
สายอากานุมะสายมินามิกะโอกะ
ช่องรถที่3
สายฮิโรโอโมเตะ โกะโชะโนะ
ช่องรถที่5
ที่ออกรถของรถเมล์เหมา

ป้ายรถเมล์ / สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันตก

ช่องรถที่2
สายชูโอโคซึหรือขนส่งส่วนกลาง (ไปโรงเก็บรถโอคาวาบาตะชะโกะ ผ่านที่ทําการอําเภอและศาลากลางจังหวัด)・เส้นเดินรถอิซุมิยาบ่ะเซคันโจเซน (วนรอบยาบาเซะ)
ช่องรถที่3
สายสํานักงานรินไคเอเกียวโชะ・สายสระว่ายน้ําประจําจังหวัด
ช่องรถที่4
เส้นทซึจิซาคิ , เส้นเซเรออง(ผ่านทางชินโคคุโด)・ เส้นโกะโจเมะ, เส้นโออิวาเคะ (ผ่านทางชินโคคุโด ทซึจิซาคิ) เส้นชินโคคุโด ทซึจิซาคิศูนย์การแพทย์อาคิตะโคเซ・เส้นทซึจิซาคิ (ผ่านทางชินโคคุโด・ริงโคโชะมาเอะ)
ช่องรถที่5
เส้นทซึจิซาคิ(ผ่านทางศาลากลางจังหวัด・ เทระอุจิ)・เส้นโชกุนโนะ(ขาเข้าชิมินเซเกียว)・ เส้นโดโนซาว่ะ เส้นโชกุนโนะ(ผ่านทางซันปาร์ค ขาเข้าศูนย์การแพทย์อาคิตะโคเซ)
ช่องรถที่6
เส้นคาวาชิริวาริยามะ(ขาเข้าศูนย์ใบขับขี่)・ ผ่านเส้นซางโนโชเกียวโคโค・นางาซากิยะ ขาเข้าโอคาวาบาตะชะโกะ
ช่องรถที่7
สายอะระยะ・สายอะระยะ ตะวันตก・ สายวนรอบบะระจิมะ อุชิจิมะ (วนรอบโอมาจิ)
ช่องรถที่8
สายไปอิสุมิ ไฮทาวน์ สายไปคันดะอาซาฮีโนะ・สายไปโซะเอคาวะ・ สายวนรอบอิสุมิซันโอ (วนรอบน้ําพุอิสุมิ)・สายไปคันดะสึจิซากิ
ช่องรถที่9
สายไปซากุระกะโอกะ・สายโรงพยาบาลนิสเซคิ ผ่านทางมินามิโอโดริสายมหาวิทยาลัยนอร์ทเอเชีย ผ่านทางสึคิจิสายอาคารที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟฟ้า・สายวนรอบนาระยามะ・สายยูวะ
ช่องรถที่10
เส้นเดินรถด่วนคิวโค ฮอนโจ สายโรงยิมประจําจังหวัด (Ugokotsu) รถเมล์วนรอบใจกลางเมืองอาคิตะ(Gururu) ・สายทางด่วนโนะชิโระ・เส้นเดินรถยูซะวา( ไปยังโยโกเทะ・ยูซะวา)
ช่องรถที่11
สายอากานุมะ・สายไทเฮ・สายอาคารที่พักอาศัยมัตสึซากิดันจิายชิโมะคิตะเดะ
ช่องรถที่12
สายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผ่านทางเทะกาตะยามะ・ สายอาคิตะออนเซ็น・สายสวนสาธารณะนิเบะสึรีสอร์ท
ช่องรถที่13
สายอาคารที่พักโกะโชะโนะ ผ่านทางอุชิจิมะ・สายอาคารที่พักโกะโชะโนะ ผ่านทางยานากิฮาระ・ สายนิอิดะโกะโชะโนะ・สายโอโนะ・สายวาดะ・สายอาคารที่พักโอสึมิ มินามิโนะ・สายฟุตะสึยะฟุคุชิมิ・สายวนรอบบะระจิมะ อิชุจิมิ (วนรอบอุชิจิมะ)

รถบัสทางด่วน (Kosoku Bus)・รถด่วน (Kyukou Bus)・ลีมูซีนบัส (Limousine Bus)

รถสายโตเกียวและเซ็นได จําเป็นต้องสํารองที่นั่งล่วงหน้า
ติดต่อสอบถามที่ขนส่งส่วนกลางอาคิตะ สํานักงานประชาสัมพันธ์สถานีอาคิตะประตูทางออก ทางตะวันตก โทร.018-874-9570 กรมการขนส่งอุโก โทร. 0182-32-4151

ป้ายรถเมล์ / สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันออก

ช่องรถที่4
รถบัสทางด่วน(โตเกียว・เซ็นได)

ป้ายรถเมล์ / สถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันตก

ช่องรถที่1
แอร์พอร์ตลีมูซีน
ช่องรถที่10
รถบัสทางด่วน(ยุซาวะ・โยโกเตะ・โนะชิโระ)รถด่วนสายโฮนโจ(อุโกะ โคสึ) (Ugokotsu)

ค่าโดยสารเริ่มต้น (จนถึง 1.178 km)

รถยนต์นั่งขนาดเล็ก
¥710
รถยนต์นั่งขนาดกลาง
¥730
รถยนต์นั่งขนาดใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
¥800
 • ช่วงเวลาเช้าตรู่และกลางดึก (22:00-05:00 ของวันถัดไป) เพิ่มค่าโดยสาร 20%
 • รถแท็กซี่จะจอดรอรับผู้โดยสารตามสถานที่ต่างๆในเมืองอาคิตะ แต่สามารถโทรเรียกรถแท็กซี่ให้มารับในสถานที่ที่กําหนดได้
 • นอกเหนือจากบริษัทรถแท็กซี่ที่ให้บริการรถสําหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องใช้รถเข็นโดยเฉพาะแล้วนั้น บริษัทรถแท็กซี่สามารถรองรับและให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้ทุกบริษัท

บริษัทรถแท็กซี่
(สมาคมรถเช่าจังหวัดอาคิตะ สาขาอําเภออาคิตะ)

อาคิตะโกโด แท็กซี่
TEL:018-823-6177
อาคิตะโกโดแท็กซี่
(รถเข็นนั่งผู้ป่วยสามารถใช้บริการได้)
TEL:018-864-1227
แท็กซี่ อาซาฮี
TEL:018-834-5555
คิง แท็กซี่
TEL:018-862-6677
คิง แท็กซี่
TEL:018-864-7712
โคคุไซ แท็กซี่
TEL:018-833-5931
แท็กซี่ เซ็นเตอร์ ไอ
TEL:018-823-1111
อาคิตะมินาโตะ โคซึ
TEL:018-845-1133
ทาคาระแท็กซี่
TEL:018-828-2123
อาคิตะจูโอแท็กซี่
TEL:018-823-7474
คะสึฮิระแท็กซี่
TEL:018-823-8141
ชินอาคิตะ โคะคุไซ มอเตอร์
TEL:018-888-5151
ทาคาโอะแท็กซี่
TEL:018-839-2231
อาคิตะเคนโตะโคซึ
TEL:018-893-4649
โคะมาจิแท็กซี่
TEL:018-334-8118
อุคิตะซังโคแท็กซี่
TEL:018-888-9600
กู๊ด ลัค
TEL:018-857-3313
  • ・・・สามารถรองรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น
  • ・・・มีรถแท็กซี่ขนาดจัมโบ้

 

 • ・・・รองรับเที่ยวชมที่โรงผลิตเหล้าทาคาชิมิซึ (ดูได้จากข้อมูลด้านล่างนี้)

โปรดจองแท็กซี่เที่ยวชมโรงผลิตเหล้าก่อนล่วงหน้า 3วัน ดูรายละเอียดได้ที่นี่
http://www.hirekyokai-akita.or.jp/kura_taku/

แท็กซี่ท่องเที่ยว (คอร์สตัวอย่าง) ※ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ

คอร์ส A ประมาณ 2 ชั่วโมง ภายในเมืองอาคิตะ

รถยนต์นั่งขนาดเล็ก
¥7,200
รถยนต์นั่งขนาดใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
¥11,800
เส้นทางท่องเที่ยว
สถานีอาคิตะ – สวนสาธารณะเซ็นชู (ซากปราสาทคุโบะตะ) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะจังหวัดอาคิตะ – อะกะเรนกะ เคียวโดะคัง(พิพิธภัณฑ์แสดงของพื้นเมือง) – เนบุริ นางาชิคัง (ศูนย์แสดงงานเทศกาลคันโต) – สถานีอาคิตะ

คอร์ส B ประมาณ 2 ชั่วโมง ภายในเมืองอาคิตะ

รถยนต์นั่งขนาดเล็ก
¥7,200
รถยนต์นั่งขนาดใหญ่พิเศษ (จัมโบ้)
¥11,800
เส้นทางท่องเที่ยว
สถานีอาคิตะ – สวนสาธารณะเซ็นชู (ซากปราสาทคุโบะตะ) – วัดเทนโทะคุจิ – สวนสาธารณะทะคาชิมิซุ (ซากปราสาทอาคิตะ) – เนบุริ นางาชิคัง (ศูนย์แสดงงานเทศกาลคันโต) – บ้านคะเนะโกะเคะ – สถานีอาคิตะ

※นอกจากนี้ยังมีคอร์สนําเที่ยวภายในเมืองอาคิตะอื่นๆอีก กรุณาสอบถามบริษัทรถแท็กซี่

ติดต่อสอบถาม/ สมาคมรถเช่าจังหวัดอาคิตะ สาขาอําเภออาคิตะ หมายเลขโทรศัพท์ 018-864-3631

อาคิตะแอร์พอร์ตไลเนอร์ (Akita Airport Liner)

รถแท็กซี่จัมโบ้ ขนาดนั่งรวมได้ 9 คน ไปรับที่สนามบินอาคิตะและพาไปส่งยังสถานที่ที่ต้องการภายในจังหวัดได้ บริการส่งในแต่ละพื้นที่ภายในตัวจังหวัดให้กับผู้ที่จองภายในเวลา17:00ของหนึ่งวันก่อนวันเดินทาง

ตัวอย่าง [คอร์สตัวอย่าง] ※ท่านเดียว

จากสนามบินอาคิตะ→ถึงโองะออนเซ็นเคียว (ประมาณ 110นาที)
¥6,500
จากสนามบินอาคิตะ→ถึงคะคุโนะดะเตะ (ประมาณ 60นาที)
¥4,000
ติดต่อสอบถาม และจองรถ
 • ไปทางอําเภออาคิตะ・อําเภอโอะกะ…คิง แท็กซี่ หมายเลขโทรศัพท์ TEL018-867-7444
 • ไปทางนิวโต・ทามากาวะ…คิง แท็กซี่หมายเลขโทรศัพท์ไปทางนิวโต・ทามากาวะ…คิง แท็กซี่หมายเลขโทรศัพท์ TEL018-867-7444
 • ไปทางโฮนโจ・คิซะคาตะ…คิซะคาตะโกโด แท็กซี่หมายเลขโทรศัพท์ TEL0184-43-2030
 • ไปทางไดเซ็น・มิซะโตะ…นะกะเซ็น แท็กซี่ หมายเลขโทรศัพท์ TEL0187-54-1051
 • ไปทางโยโกเตะ・ยุซาวะ・คุริโคะมะ…ยุซาวะ แท็กซี่ หมายเลขโทรศัพท์ TEL0183-73-2130

รถยนต์เช่า

บริษัท Toyota Rent-a-Car Akita สาขาหน้าสถานีอาคิตะ

ที่อยู่
อําเภออาคิตะ นะกะโดริ 4-6-5
หมายเลขโทรศัพท์
018-833-0100
0800-7000-111

บริษัท Nissan Rent-a-Car สาขาสถานีอาคิตะ ทางออกด้านทิศตะวันออก

ที่อยู่
อําเภออาคิตะ ฮิกาชิโดริ-นะกะมาจิ 4-1 ตึก ALVE ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์
018-835-1623
0120-00-4123

บริษัท Eki Rent-a-Car สํานักงานสาขาอาคิตะ

ที่อยู่
อําเภออาคิตะ นะกะโดริ 7-1-2
หมายเลขโทรศัพท์
018-833-9308

จักรยานเช่า

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองอาคิตะ

ที่อยู่
อําเภออาคิตะ นะกะโดริ 7-1-2
(ด้านในสถานีอาคิตะ/ด้านหน้าช่องตรวจตั๋วชินกังเซ็น)
หมายเลขโทรศัพท์
018-832-7941
เวลาทําการ
เดือนเมษายน-ตุลาคม / ช่วงเวลาในการให้ยืม 9:00-18:00 (คืนกุญแจได้ถึงเวลา 18:30)
เดือนพฤศจิกายน/
ช่วงเวลาในการให้ยืม 9:00-17:00 (คืนกุญแจได้ถึงเวลา 17:30)