\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

เหล้าท้องถิ่น


จังหวัดอาคิตะปลูกข้าวได้มาก จึงเป็นแหล่งที่มีชื่อเรื่องการหมักเหล้า และมีแหล่งบ่มเหล้าถึง 40 แห่ง ซึ่งล้วนอยู่ในเขตสภาพอากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกหนัก จึงเกิดเทคนิค「การบ่มกลางฤดูหนาว」และเทคนิค「ซังไนโทจิ」อันเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณว่าทำให้ได้เหล้าที่มีรสชาติแสนอร่อย