\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

ฮาตะฮาตะซูชิ


ฮาตะฮาตะซูชิเป็นอาหารขึ้นชื่อของอาคิตะ ทำจากปลาฮาตะฮาตะซึ่งมักว่ายน้ำมาวางไข่ใกล้ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในฤดูหนาว นำมาหมักกับเกลือ ข้าว และยีสต์โคจิ