\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

อินะนิวะอุด้ง


เป็นเส้นอุด้งตากแห้งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของยุคเอโดะ จนมาถึงเมืองยูซะในแถบอินากาวะ ว่ากันว่าเส้นอุด้งชนิดนี้ มีรสชาติลื่นลิ้น เส้นเล็กแต่นุ่มหนึบหนับ ด้วยเทคนิคการดึงยืดด้วยมือตามแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน