\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

ปลาปักเป้าทางตอนเหนือของอาคิตะ (โฮคุเกนโนะอาคิตะฟุกุ)


ชายฝั่งของจังหวัดอาคิตะเป็นแหล่งวางไข่สุดเขตทางเหนือของปลาปักเป้า จึงได้ปลาปักเป้าเนื้อแน่น มีไข่เต็มท้อง มีรสชาติอร่อยตามธรรมชาติจนเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก