\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

ขนมของอาคิตะ (อาคิตะเมค่ะ)


ไม่ว่าจะเป็นขนมแบบดั้งเดิมหรือขนมแบบใหม่ๆ ณ ถิ่นที่มีข้าวอุดมสมบูรณ์อย่างอาคิตะ ขนมของที่นี่ย่อมมีเอกลักษณ์ด้วยวัตถุดิบเฉพาะตัวของอาคิตะเหมือนอย่างเช่นข้าวอะคิตะนั่นเอง