\"รู้จัก" ของดีขึ้นชื่อจังหวัดอาคิตะ

กักโคะ


กักโคะคือผักดอง ซึ่งมีเทคนิคการหมักดองหลายชนิดที่ช่วยดึงรสชาติของผักท้องถิ่น เช่นอิบุริกักโคะคือหัวไช้เท้ารมควัน นาตะซึเคะคือผักดองที่ถูกหั่นหยาบๆ ด้วยมีดนาตะมิโซะซึเคะคือการดองด้วยเต้าเจี้ยวมิโซะ คัทสุซึเคะเป็นการหมักด้วยกากเหล้า เป็นต้น