\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

โมคุเมกาเนะ

โมคุเมกาเนะ คือ ซ้อนโลหะที่มีต่างกัน จากนั้นก็นำไปตี ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง ทอง,เงิน,ทองแดง เป็นเทคนิคเฉพาะดั้งเดิมของจังหวัดอาคิตะ ในสมัยเอโดะใช้ผลิตเกราะและเครื่องประดับ  แต่ในปัจจุบันผลิตเป็นเครื่องประดับเสียส่วนมาก เช่น แหวน สร้อยคอ หรือจำพวกแจกันดอกไม้

ชื่อ:
โมคุเมกาเนะ