\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

เหล้าท้องถิ่น

จังหวัดอาคิตะปลูกข้าวได้มาก จึงเป็นแหล่งที่มีชื่อเรื่องการหมักเหล้า มีแหล่งบ่มเหล้าถึง 40 แห่ง ซึ่งล้วนอยู่ในเขตสภาพอากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกหนัก จึงเกิดเทคนิคการบ่มกลางฤดูหนาวและเทคนิคซังไนโทจิอันเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณว่าทำให้ได้เหล้าที่มีรสชาติแสนอร่อย

ชื่อ:
เหล้าท้องถิ่น