\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

อินะนิว่ะอุด้ง

เป็นเส้นอุด้งตากแห้งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของยุคเอโดะ จนมาถึงเมืองยูซะในแถบอินากาวะ(ยาซาวาชิอินากาว่า)ว่ากันว่าเส้นอุด้งชนิดนี้ มีรสชาติลื่นลิ้น เส้นเล็กแต่นุ่มหนึบหนับ ด้วยเทคนิคการดึงยืดด้วยมือตามแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน

ชื่อ:
อินะนิว่ะอุด้ง