\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

มาจิโกะเน่ซังโนะโกม่ะโมจิ

งาดำและงาขาวที่ผสมเข้ากับแป้งข้าวเหนียว เป็นโมจิงาที่ดีต่อสุขภาพและมีรสหวานเล็กน้อย

ยิ่งทานยิ่งอร่อย

ชื่อ:
มาจิโกะเน่ซังโนะโกม่ะโมจิ