\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

ฟุคิฉ่ะ

ต้นอาคิตะฟุคิเป็นฟุคิประเภทสูงใหญ่ซึ่งอาจสูงได้ถึง 2 เมตร มีรสออกขมและมีกลิ่นหอม

ชื่อ:
ฟุคิฉ่ะ