\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

ชิโตกิมาเมะกาคิ

โมจิถั่วดำ ย่างให้กรอบ สไตล์อูชูฮินะโนะซาโต้เป็นขนมโอคากิที่มีรสชาติทานง่าย

ชื่อ:
ชิโตกิมาเมะกาคิ