\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

กินเซนไซคุ (เครื่องประดับเงิน)

คืองานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม โดยใช้เส้นเงินที่มีความละเอียดอ่อน มาผลิตเครื่องประดับหรือผลงานศิลปะด้วยความประณีต

โดยการใช้ลูกกลิ้งทำเส้นเงินให้แบน,ห่อหุ้มหรือถักกลับไปกลับมา ซึ่งงานหัตถกรรมชนิดนี้ เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียด ดูแล้วเกิดความสุนทรียขึ้นภายในจิตใจ อีกทั้งได้รับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจำจังหวัดอาคิตะ

ชื่อ:
กินเซนไซคุ (เครื่องประดับเงิน)