\"รู้จัก" ของที่ระลึกจังหวัดอาคิตะ

กักโคะ

กักโคะคือผักดอง ซึ่งมีเทคนิคการหมักดองหลายชนิดที่ช่วยดึงรสชาติของผักท้องถิ่น เช่นอิบุริกักโคะคือหัวไช้เท้ารมควัน นาตะซึเคะคือผักดองที่ถูกหั่นหยาบๆ ด้วยมีดนาตะมิโซะซึเคะคือการดองด้วยเต้าเจี้ยวมิโสะ คัทสุซึเคะเป็นการหมักด้วยกากเหล้า เป็นต้น

ชื่อ:
กักโคะ