\"ค้นหา" ร้านจําหน่ายของที่ระลึก

ลานแสดงสินค้าของฝาก อา・เอรุในสนามบินจังหวัดอาคิตะ

มีสินค้าชื่อดังของจังหวัดอาคิตะจำหน่าย เช่น ขนม,ของทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงในแบบฉบับของอาคิตะ

ชื่อ:
ลานแสดงสินค้าของฝาก อา・เอรุในสนามบินจังหวัดอาคิตะ
เวลาเปิดทําการ:
6:55-20:30 (เปลี่ยนแปลงตามเวลาของเที่ยวบิน)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี
หมายเลขโทรศัพท์:
018-886-3367
ที่อยู่:
Akita-shi, Yuwa,Tsubakigawa, Aza Yamagomori 49 อาคิตะชิ ยูว่ะทซึบาคิกาว่ะ อะซ่ะยะมะโกะโมริ 49