เที่ยวชม / สนุกเพลิดเพลินเที่ยวชม / สนุกเพลิดเพลิน

คอนแวนต์เซไตโฮชิไค(HANDMAID of the HOLY EUCHARIST “Seitai Hoshikai”)
ที่นี่คือ คอนแวนต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินเหนือโซเอะงาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากสถานีอาคิตะมากนัก
ตัวโบสถ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นแท้ที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญการสร้างศาลเจ้าและโบสถ์ ตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 1981 มีเหตุการณ์ที่รูปปั้นพระแม่มารีย์หลั่งน้ำตาถึง 101 ครั้ง และนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น น.ยอแซฟไว้อีกด้วย
และยังมี “สวนมารีย์” เป็นสวนไว้สำหรับนมัสการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นสวนที่ถวายแด่พระแม่มารีย์ และไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปนมัสการได้

ชื่อ:
คอนแวนต์เซไตโฮชิไค(HANDMAID of the HOLY EUCHARIST “Seitai Hoshikai”)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-868-2139
ที่อยู่:
จังหวัดอาคิตะ เมืองอาคิตะ โซเอกาว่ายูสะวาได 1
วันหยุดทําการ:
ไม่มี
เวลาเปิดทําการ:
9 : 00 - 11 : 30 / 13 : 00 - 16 : 30 (ระหว่าง เม.ย. - พ.ย.) 10 : 00 - 11 : 30 / 13 : 00 - 16 : 30 (ระหว่าง ธ.ค. - มี.ค.)
การเดินทาง:
ขึ้นรถบัสจากทางออกตะวันตกของสถานีอาคิตะ ด้วยสาย Akita Onsen หรือสาย Nibetsu Resort Park ไปประมาณ 20 นาที กรุณาลงรถที่ Yuzawa แล้วเดินตามป้ายบอกทาง (เดินขึ้นเนิน) อีก 10 นาที หรือ เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีอาคิตะ 25 นาที
URL:
http://www.seitaihoshikai.com/