ร้านอาหารร้านอาหาร

ไดนิ่งมังโย โฮเทลเมโทร โพลิแทนต์ สาขาอาคิตะ(Dining-Manyo)


ชื่อ:
ไดนิ่งมังโย โฮเทลเมโทร โพลิแทนต์ สาขาอาคิตะ(Dining-Manyo)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ (ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น) และไดนิ่ง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-874-7056
เวลาเปิดทําการ:
11:00-14:30 (รับออร์เดอร์สุดท้าย14:00) ,17:00-22:00 (รับออร์เดอร์สุดท้าย21:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.dining-manyo.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi,Nakadori 7-2-1, Hotel Metropolitan Akita,3F อาคิตะชิ นากาโดริ 7-2-1 โรงแรมเมโทรโพลิแทนอาคิตะ 3F