ร้านอาหารร้านอาหาร

โลตัส (BAR LOTUS)


ชื่อ:
โลตัส (BAR LOTUS)
ประเภท:
บาร์
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-1141 (ตัวแทน)
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย23:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน ※เวลาให้บริการ หรือวันหยุดประจำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ:
บาร์ และสแน็ค มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.castle-hotel.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 1-3-5 Akita Castel Hotel 8F, อาคิตะชิ นากาโดริ 1-3-5 โรงแรมอาคิตะแคสเซิล 8F