ร้านอาหารร้านอาหาร

โยริมิจิ อิซากายะ นาค่ะอิจิซาจิกิ(Nakaichi Sajiki)


ชื่อ:
โยริมิจิ อิซากายะ นาค่ะอิจิซาจิกิ(Nakaichi Sajiki)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-7705
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00 (เวลาที่เรือเทียบท่า 11:30 เป็นต้นไป)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.facebook.com/なかいち桟敷-秋田市なかいちの居酒屋-105425584138785/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 1-4-3 Area Nakaichi 1F, อาคิตะชิ นากาโดริ 1 โจเมะ4-3 แอเรียนากาอิจ 1F