ร้านอาหารร้านอาหาร

โทระอานะ(Tora Ana)


ชื่อ:
โทระอานะ(Tora Ana)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-1062
เวลาเปิดทําการ:
11:00-14:00 และ 17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://www.alphainn-akita.com/toraana/
ที่อยู่:
Akita-shi, Kyokuhokusakaemachi 1-48 Hotel Alpha Inn Akita 1F ,อาคิตะชิ เคียวคุโฮคุ ซาคาเอะมาจิ 1-48 HOTEL ALPHA-INN AKITA ชั้น 1