ร้านอาหารร้านอาหาร

โซซะคุวังคะอะตง(Sousaku One Carton)


ชื่อ:
โซซะคุวังคะอะตง(Sousaku One Carton)
ประเภท:
อาหารปลาปักเป้า, ซูชิ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-866-8318
เวลาเปิดทําการ:
17:00-22:30(เที่ยง:เปิดบริการแบบจอง…กรุณาติดต่อสอบถาม)
วันหยุดทําการ:
วันพุธ (ถ้ามีจองจะเปิดทำการ)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.onecarton.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Hodonosakuramachi, 10-6, อาคิตะชิ โฮโดโนะซากุระมาจิ 10-6