ร้านอาหารร้านอาหาร

โชคุจิโดโคโร ฮานะฮานะเท (Shokujidokoro Hanahanatei)


ชื่อ:
โชคุจิโดโคโร ฮานะฮานะเท (Shokujidokoro Hanahanatei)
ประเภท:
ร้านอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์:
018-880-2320
เวลาเปิดทําการ:
18:00-22:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย21:30)
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/akita/index_hotel_id_58/restaurant/
ที่อยู่:
Akita-shi, Tsuchizakiminatonishi 2, Hotel Route-inn Akita Tsuchizaki อาคิตะชิ ทซึจิซาคิมินาโตะนิชิ 2 โรงแรมรูทอิน อาคิตะทซึจิซากิ