ร้านอาหารร้านอาหาร

โคดาวาริโนะทงคตซึโชยุ ซาซาคิยะ อาคิตะฮงเทน (สาขาใหญ่อาคิตะ)(Sasakiya)


ชื่อ:
โคดาวาริโนะทงคตซึโชยุ ซาซาคิยะ อาคิตะฮงเทน (สาขาใหญ่อาคิตะ)(Sasakiya)
ประเภท:
ราเมง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-1112
เวลาเปิดทําการ:
11:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันพุธ
หมายเหตุ:
อาหารประเภทเส้น เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://michinoku-menshou.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Kawamotomutsumimachi 7-21, อาคิตะชิ คาวาโมโตะ มุทซึมีมาจิ7-21