ร้านอาหารร้านอาหาร

เดอะแคสเทิล(The Castle)


ชื่อ:
เดอะแคสเทิล(The Castle)
ประเภท:
ภัตตาคารอาหารค่ำ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-1141 (ตัวแทน)
เวลาเปิดทําการ:
7:00-17:00 ※อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลง
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.castle-hotel.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 1-3-5 Akita Castle Hotel 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 1-3-5 โรงแรมอาคิตะแคสเซิล 1F