ร้านอาหารร้านอาหาร

เฮียวโรคุดามะ(Hyourokudama)


ชื่อ:
เฮียวโรคุดามะ(Hyourokudama)
ประเภท:
คาคุเร ซากาบะ(ร้านนั่งดื่ม)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-866-6006
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์, อื่นๆ
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://hyourokudama-akita.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Sanno 1-11-30 อาคิตะชิ ซังโน 1-11-30