ร้านอาหารร้านอาหาร

เรียวเท ฮามาโนะยะ(Hamanoya)


ชื่อ:
เรียวเท ฮามาโนะยะ(Hamanoya)
ประเภท:
ร้านอาหารญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-6611, เบอร์โทรฟรี 0120-26-6612
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00, 17:00-
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์(ถ้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันอาทิตย์จึงจะปิดร้านวันจันทร์)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.hamanoya.co.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, omachi, 4-2-11 อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-11