ร้านอาหารร้านอาหาร

เรสเตอรองพลาทซึ(RESTAURANT Platz)※ปิดชั่วคราว


ชื่อ:
เรสเตอรองพลาทซึ(RESTAURANT Platz)
ประเภท:
ส่งตรงจากโรงเบียร์ท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-883-4366
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.aqula.co.jp/wp/?page_id=54
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 1-2-40, aqula four square อาคิตะชิ โอมาจิ 1-2-40 อาคุระ 4 สแควร์