ร้านอาหารร้านอาหาร

ฮงเขะอาเบยะ สาขาอาคิตะ(HONKE ABEYA)


ชื่อ:
ฮงเขะอาเบยะ สาขาอาคิตะ(HONKE ABEYA)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-1180
เวลาเปิดทําการ:
มื้อเที่ยง 11:00~15:00(ออร์เดอร์สุดท้าย14:30), มื้อเย็น 17:00~23:00(ออร์เดอร์สุดท้าย22:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีกำหนดวันหยุดที่แน่นอน
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://honkeabeya.com/
ที่อยู่:
Akita, Nakadori 1-4-3 Area Nakaichi 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 1-4-3 แอเรียนากาอิจิ 1F