ร้านอาหารร้านอาหาร

อุไมซากานะ เซน(Umai Sakana ZEN)


ชื่อ:
อุไมซากานะ เซน(Umai Sakana ZEN)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-884-1321
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม-1 มกราคม)
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://akr2311536690.owst.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 5-3-25 อาคิตะชิ นากาโดริ 5-3-25