ร้านอาหารร้านอาหาร

อุโอกาจิ(Uogashi)


ชื่อ:
อุโอกาจิ(Uogashi)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-2117
เวลาเปิดทําการ:
17:00-20:30
วันหยุดทําการ:
วันหยุด วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://www.oomachi.com/facility/uogashi/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi, 3 Chome-2-44 Kyodo Omachi Building 1F อาคิตะชิ โอมาจิ 3-2-44 อาคาร เคียวโดโอมะจิ1F