ร้านอาหารร้านอาหาร

อุโอกาจิ(Uogashi)


ชื่อ:
อุโอกาจิ(Uogashi)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-2117
เวลาเปิดทําการ:
17:00-22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดชดเชย
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.oomachi.com/uogashi/index.html
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi, 3 Chome-2-44 Omachi Building 1F โอมาจิ 3-2-44 ตึกโอมาจิชั้น1