ร้านอาหารร้านอาหาร

อีมองยะ โทริฟุคุ (Iimonya Torifuku)


ชื่อ:
อีมองยะ โทริฟุคุ (Iimonya Torifuku)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-896-0290
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา17:00-24:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย23:30) , สุดสัปดาห์ 17:00-26:00(ออร์เดอร์สุดท้าย25:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://ajimaxgroup.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-4-10, อาคิตะชิ โอมาจิ 5-4-10