ร้านอาหารร้านอาหาร

อิจิโนะโทริ สาขาคาวาบาตะ(Ichinotori)


ชื่อ:
อิจิโนะโทริ สาขาคาวาบาตะ(Ichinotori)
ประเภท:
ไก่ย่างถ่านบินโจและข้าวอบจากถ่าน
หมายเลขโทรศัพท์:
018-823-1146
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://ajimaxgroup.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 3-2-30 Kawabata Ajimax 1F อาคิตะชิ โอมาจิ 3-2-30 คาวาบาตะ อาจิแมกซ์ 1F