ร้านอาหารร้านอาหาร

อาซามิเท (Azamitei)


ชื่อ:
อาซามิเท (Azamitei)
ประเภท:
ชาบูชาบู, สุกี้ยากี้
หมายเลขโทรศัพท์:
018-865-8660
เวลาเปิดทําการ:
18:00-22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://azamitei-1.blogspot.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Sanno 1-12-20 อาคิตะชิ ซังโน 1-12-20