ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะโนะ ทาคิ(Akitanotaki)


ชื่อ:
อาคิตะโนะ ทาคิ(Akitanotaki)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าแบบญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-1010
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.isiyakiokenabe.co.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 3-1-15 อาคิตะชิ โอมาจิ 3-1-15