ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะบังยะซากาบะ(Akita Banya Sakaba)


ชื่อ:
อาคิตะบังยะซากาบะ(Akita Banya Sakaba)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-801-6700
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย23:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://marutomisuisan.jpn.com/akitabanya/
ที่อยู่:
Akita-shi, Senshukubotamachi 4-5, Akitaekimae Building 3F อาคิตะชิ เซนชูคุโบะตะมาจิ 4-5 ตึกอาคิตะเอคิมาเอะชั้น 3F