ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะคุระสุ(Akitakurasu)


ชื่อ:
อาคิตะคุระสุ(Akitakurasu)
ประเภท:
บาร์
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-6362
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา 11:00-20:00(ออร์เดอร์สุดท้าย 19:30), ส.-อา. นักขัตฤกษ์ 10:00-20:00(ออร์เดอร์สุดท้าย 19:30), มุมจำหน่ายสินค้า 8:00-20:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด (ขึ้นอยู่กับวันทำการของตัวอาคาร Topico)
หมายเหตุ:
บาร์ และสแน็ค มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://www.akita-kurasu.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 7-1-2, Station build Topico 2F อาคิตะชิ นากาโดริ 7-1-2, โทปิโคะ อาคารหน้าสถานีอาคิตะ ชั้น 2