ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะคิริทังโปะยะ สาขาอาคิตะโอมาจิ(Akita Kiritanpoya)


ชื่อ:
อาคิตะคิริทังโปะยะ สาขาอาคิตะโอมาจิ(Akita Kiritanpoya)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-801-3311
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย23:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://marutomisuisan.jpn.com/kiritanpoya/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 4-2-20 อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-20