ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะคาวาบาตะ อิซาริยะ ซากาบ่ะ(Akita kawabata Isariya Sakaba)


ชื่อ:
อาคิตะคาวาบาตะ อิซาริยะ ซากาบ่ะ(Akita kawabata Isariya Sakaba)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-865-8888
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://marutomisuisan.jpn.com/isariya-akita/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 4-2-35, อาคิตะชิ โอมาจิ 4-2-35