ร้านอาหารร้านอาหาร

อาคิตะกิวเกนเท(Akita Gyugentei)สาขาใหญ่หน้าสถานี


ชื่อ:
อาคิตะกิวเกนเท(Akita Gyugentei)
ประเภท:
ร้านเนื้อย่าง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-893-3929
เวลาเปิดทําการ:
อาหารกลางวัน11:30-15:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย14:00), อาหารเย็น17:00-22:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย21:00)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุดกำหนดแน่นอน ※อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามล่วงหน้า
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.akitagyugentei.com/
ที่อยู่:
Akita, 2 Chome-6-44-2F Nakadori, CREO Building 2Fนากาโดริตึก2-6-44 ตึกเครโอชั้น2