ร้านอาหารร้านอาหาร

อังสะนา(Ansana)


ชื่อ:
อังสะนา(Ansana)
ประเภท:
บาร์และไดนิ่ง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-2008
เวลาเปิดทําการ:
วันจันทร์ถึงวันเสาร์7:00 ตี2:00, วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.angsana.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 2-4-8 อาคิตะชิ นากาโดริ 2-4-8