ร้านอาหารร้านอาหาร

ออยสตาไดนิ่ง เซรูฟิชชุ(Oyster Dining Selfish)


ชื่อ:
ออยสตาไดนิ่ง เซรูฟิชชุ(Oyster Dining Selfish)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-802-0170
เวลาเปิดทําการ:
18:00-ตี3:00
วันหยุดทําการ:
วันอังคาร
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita-shi,Omachi 5-1-23 2Box 2F อาคิตะชิ โอมาจิ 5-1-23 2BOXชั้น 2F