ร้านอาหารร้านอาหาร

ห้องอาหารและเหล้าท้องถิ่น มาตะโระคุ(Mataroku)


ชื่อ:
ห้องอาหารและเหล้าท้องถิ่น มาตะโระคุ(Mataroku)
ประเภท:
ร้านเหล้าญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-5661
เวลาเปิดทําการ:
17:00〜24:00 (รับออเดอร์สุดท้าย23:00)
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย・วันจันทร์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori, 4-16-8 KS Bldg. 2F นากาโดริ 4-16-8 ตึก KS ชั้น 2