ร้านอาหารร้านอาหาร

หน้าเหล้าหน้าสถานีคาวะโดระ มาสุยะ (MASUYA)


ชื่อ:
หน้าเหล้าหน้าสถานีคาวะโดระ มาสุยะ (MASUYA)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-5124
เวลาเปิดทําการ:
มื้อเที่ยง11:00~13:30(ออร์เดอร์สุดท้าย), มื้อเย็น17:00~23:00(ออร์เดอร์สุดท้าย)※วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่:
Akita, 2 Chome-6-44-2F Nakadori, CREO Building 2F นากาโดริตึก2-6-44 ตึกเครโอชั้น2