ร้านอาหารร้านอาหาร

วีล่าฟรอล่า ศูนย์แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวของเมืองยูว่ะจังหวัดอาคิตะ(Villa Flora)


ชื่อ:
วีล่าฟรอล่า ศูนย์แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวของเมืองยูว่ะจังหวัดอาคิตะ(Villa Flora)
ประเภท:
ไดนิ่ง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-881-3011
เวลาเปิดทําการ:
11:00-17:00 (รับออเดอร์สุดท้าย 16:00)
วันหยุดทําการ:
วันอังคารที่ 1และ ที่ 3 ของเดือน (ยกเว้นวันหยุดที่ตรงกับวันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://yuwa-kousya.jp/villa/
ที่อยู่:
Akita-shi, Yuwamyoho, Aza nukazuka-1-1 อาคิตะชิ ยูว่ะเมียวโฮ อะซะนุคาซุค่ะ 1-1