ร้านอาหารร้านอาหาร

วาโชกุ คากุระ(Wasyoku Kagura)


ชื่อ:
วาโชกุ คากุระ(Wasyoku Kagura)
ประเภท:
ร้านอาหารญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-825-5858
เวลาเปิดทําการ:
วันธรรมดา・วันเสาร์ 18:00~23:00(รับออเดอร์สุดท้าย22:30), วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17:30~22:00(รับออเดอร์สุดท้าย21:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
https://kagura.iyataka.co.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 2-2-26 Richmond Hotel Akita Station1F, อาคิตะชิ นากาโดริ 2-2-26 โรงแรม ริชมอนด์หน้าสถานีอาคิตะชั้น1