ร้านอาหารร้านอาหาร

อาหารท้องถิ่น การาคุ(Garaku)


ชื่อ:
อาหารท้องถิ่น การาคุ(Garaku)
ประเภท:
อาหารท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-836-0466
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00、17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันจันทร์ (เปิดทำการถ้ามีจองกลุ่มใหญ่)
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.garaku-akita.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 2-1-5 1F Garaku Build, 1F อาคิตะชิ นากาโดริ 2-1-5 ตึกการะคุ 1F